Beursdeelname plan

Het beursdeelname plan bevat tenminste de volgende elementen:

1. Waarom doet u mee aan de beurs? Het waarom is noodzakelijk als uitgangspunt. Wanneer u bepaalt waarom u mee wilt doen aan een beurs, dan kunt u vervolgens het hoe en wat gaan bepalen. Uitgangspunt is waarom (ook wel missie genoemd).

2. De doelgroep

 • Wie is uw doelgroep
 •  Hoe is de verdeling man/vrouw
 • Wat is de gemiddelde opleiding
 • Wat voor functie hebben ze
 • Wat zijn hun drijfveren en interesses
 • Welke vakbladen lezen ze
 • Wat zijn actuele ontwikkelingen voor de doelgroep

Wanneer u bovenstaande vragen heeft beantwoord gaan we over tot het noteren van de doelstellingen, wat willen we bereiken met deelname aan de beurs?

3. Doelstellingen

 • Leadsgenereatie, relatiebeheer, Branding, verkoop
 • Introductie nieuw product of dienst
 • Onderhouden van contacten met bestaande relaties
 • Ontmoeten van prospects
 • Verbetering/ versteking van het imago
 • Werven van personeel
 • Publiciteit genereren
 • Verhogen naamsbekendheid
 • x aantal klanten per verkoper per dag
 • x aantal gesprekken per dag
 • x aantal relaties spreken

Gebruik bij het formuleren de SMART-methode om doelen te definiëren;

S-pecifiek
M-eetbaar
A-cceptabel
R-ealistisch
T-ijd

Website by Webroots