NL EXPO – Privacy Verklaring
Hier vind je de privacy verklaring van NL Expo. Hierin wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door NL Expo.

00.
Inleiding
In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.
De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

01.
NL Expo
Je leest op dit moment de privacy verklaring van NLEXPO. NLEXPO is een bedrijf wat beurs- en presentatieoplossingen levert. Er zijn situaties waarin jouw gegevens door NLEXPO verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.
Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door NLEXPO, neem dan gerust contact op!
info@nlexpo.nl of 085 – 7500 401

02.
Doel gegevens
Er wordt voor een aantal doelen persoons- gegevens verzameld door NLEXPO. Deze worden hieronder toegelicht.
01. Het versturen van nieuwsbrieven
NL Expo stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn vooral bedoeld op kennisdeling. Je voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van NLEXPO. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.
02. Contact opnemen
Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met NLEXPO via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en eventuele projectomschrijving.
03. Analytics
De website van NLEXPO verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.
Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met belangrijke contactpersonen en/of stakeholders.

03.
Ontvangers
De gegevens die NL Expo ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:
01. Exsilia Internet BV
De e-mail en website van NLEXPO wordt gehost bij Exsilia Internet BV. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Exsilia Internet BV.
02. Perfectview
NLEXPO gebruikt perfectview CRM voor de noodzakelijke bedrijfsgegevens inzake offerteaanvragen, opdrachtbevestigingen en facturatie. Perfectview CRM heeft als voordeel dat de gegevens in de Nederlandse cloud zijn opgeslagen. Perfectview legt hierover verantwoording af aan de Nederlandse wet- & regelgeving.

04.
Opslag periode
Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door NLEXPO, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.
01. Contact opnemen
Op het moment dat je contact opneemt met NLEXPO via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.
02. Analytics
De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

05.
Beveiliging
Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.
De persoonsgegevens die door NLEXPO of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via boven- staande software en zijn beveiligd met een wachtwoord.
De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.
Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van NLEXPO privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.
Daarnaast is het domein van NLEXPO ondertekend met DNSSEC. Dit is een extra hulpmiddel waarmee de ‘bewegwijzering’ van de website veiliger en vertrouwder wordt.

06.
Jouw rechten
01. Recht op inzage
Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij NL Expo vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met NLEXPO. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.
02. Recht op rectificatie
Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door NLEXPO. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.
04. Recht op overdracht
Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij NLEXPO opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient NL Expo al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.
03. Recht op wissen van gegevens
Wil je niet langer dat jouw gegevens bij NLEXPO vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.
04. Recht op het indienen van een klacht
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat NLEXPO niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.
05. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
Wil jij niet dat NLEXPO jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.
Het gebruik maken van deze rechten kan via info@nlexpo.nl.

07.
Plichten
NL Expo verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van NLEXPO via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.
De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan NLEXPO de betreffende dienst niet aanbieden.
Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met NLEXPO met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.
NLEXPO behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer NL Expo dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van NL Expo te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.
Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

NLEXPO
info@nlexpo.nl of 085 – 7500 401

Website by Webroots